Рейс Статусы

Бағыт
Брондау нөмірі
Брондау нөмірі
KC {{flight.originalFlight.flightNumber.split('-')[1]}}
{{flight.originalFlight.origin.detailedFlightDateTime.arrivalDetails}} {{dateToString(flight.originalFlight.origin.detailedFlightDateTime.actualDateTime)}}

{{flight.originalFlight.origin.locationCode}}

{{flight.originalFlight.destination.locationCode}}

{{flight.originalFlight.destination.detailedFlightDateTime.arrivalDetails}} {{dateToString(flight.originalFlight.destination.detailedFlightDateTime.actualDateTime)}}
Жоспарланған {{dateToString(flight.originalFlight.origin.detailedFlightDateTime.scheduledDateTime)}}
Жоспарланған {{dateToString(flight.originalFlight.destination.detailedFlightDateTime.scheduledDateTime)}}
{{flightStatus(flight.flightStatus)}}

{{dicDivertedStaus}}

{{dicReturnToRamp}}

{{dicReturnFromAir}}

Ұшу ұзақтығы {{calculateDuration(flight.originalFlight.destination.detailedFlightDateTime.scheduledDateTime, flight.originalFlight.origin.detailedFlightDateTime.scheduledDateTime)}}